Приватна здравствена ординација

по интерна медицина со кардиологија

“Др. Маја Шушлевска”

ПОДОБАР ЖИВОТ

ЕХО

Претставува основна визуелизациона метода во кардиологијата со која се овозможува приказ на срцевите структури, комори и преткомори…

 

ДОБИВАЊЕ НОВА ШАНСА

ЕКГ

Претставува основно, почетно испитување во кардиологијата со кое се снима електрична струја на срцевиот мускул и овозможува проценка на срцевот ритам…

 

СПАСУВАЊЕ ЖИВОТИ

Стрес тест

Претставува основна, важна, неинвазивна метода за проценка на коронарната циркулација со која се детектира проoдноста на срцевите  артерии. 

 

ПОСВЕТЕН ДОКТОР

Контактирајте со нас за да добиете посветен лекар за вашите проблеми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ

“Др. Маја Шушлевска”

Др. Маја Шушлевска Павковска е специјалист интернист, кардиолог со повеќегодишно искуство во интерната медицина, пред сè кардиологија.

Има завршено медицински факултет и специјализација по интерна медицина на медицинскиот факултет во Скопје, а своето стручно искуство го надградува со учество во бројни симпозиуми, школи и конгреси во регионот и пошироко.

УСЛУГИ

Како можеме

Да ти помогнеме?

Ви понудиме вам и на вашето семејство целосна здравствена заштита во која било фаза од животот. 

ЕХО

Претставува основна визуелизациона метода во кардиологијата со која се овозможува приказ на срцевите структури, комори и преткомори…

 

ЕКГ

Претставува основно, почетно испитување во кардиологијата со кое се снима електрична струја на срцевиот мускул и овозможува проценка на срцевот ритам…

Стрес тест

Претставува основна, важна, неинвазивна метода за проценка на коронарната циркулација со која се детектира проoдноста на срцевите  артерии.

Кардиопулс Блог

Прочитајте ги нашите најнови вести од компанијата или општите медицински вести. Слободно поставувајте прашања во коментари за секоја вест што ја сметате за интересна.