Приватна здравствена ординација по интерна медицина со кардиологија

“Д-р Маја Шушлевска”

ПОСВЕТЕН ДОКТОР

Контактирајте со нас за да добиете посветен лекар за вашите проблеми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕТСТАВУВАЊЕ

“Д-р Маја Шушлевска”

Д-р Маја Шушлевска Павковска е специјалист интернист, кардиолог со повеќегодишно искуство во интерната медицина, пред сè кардиологија.

Има завршено медицински факултет и специјализација по интерна медицина на медицинскиот факултет во Скопје, а своето стручно искуство го надградува со учество во бројни симпозиуми, школи и конгреси во регионот и пошироко.

УСЛУГИ

Како можеме

Да ти помогнеме?

Ви понудиме вам и на вашето семејство целосна здравствена заштита во која било фаза од животот. 

ЕХО

Претставува основна визуелизациона метода во кардиологијата со која се овозможува приказ на срцевите структури, комори и преткомори…

 

ЕКГ

Претставува основно, почетно испитување во кардиологијата со кое се снима електрична струја на срцевиот мускул и овозможува проценка на срцевот ритам…

Стрес тест

Претставува основна, важна, неинвазивна метода за проценка на коронарната циркулација со која се детектира проoдноста на срцевите  артерии.

Кардиопулс Блог

Прочитајте ги нашите најнови вести од компанијата или општите медицински вести. Слободно поставувајте прашања во коментари за секоја вест што ја сметате за интересна.

Модерни трендови во третман на срцеви заболувања

Модерни трендови во третман на срцеви заболувања

Нашето срце просечно чука 100,000 пати дневно, односно околу 35,000 000 пати годишно. Оваа совршена моќна, мускулна пумпа, го остварува циклусот на стегање и опуштање  непрекинато благодарение на сопствениот автоматизам на создавање и спроведување на електричните ...

Хипотиродизам и срце

Хипотиродизам и срце

Чувствувам тегоби во градите, брзо се заморувам... Одненадеж ми се појави покачен крвен притисок..Дали треба да ја проверам тироидната жлезда? Тироидеата е жлезда која го регулира целокупниот метаболизам на телото и промените во нејзината функција предизвикуваат...

Срцев удар, дали навистина може да се спречи?

Срцев удар, дали навистина може да се спречи?

Чувствувам отежнато дишење кога се движам... Ме разбуди болка во градите... Дали навистина можеме да го спречиме срцевиот удар? Срцевиот удар е најчеста причина за смртност во споредба со останатите срцеви заболувања, но и во однос на останатите болести воопшто....