Кардиопулс Блог

Прочитајте ги нашите најнови вести од компанијата или општите медицински вести. Слободно поставувајте прашања во коментари за секоја вест што ја сметате за интересна.

Атеросклероза на срцевите коронарни садови

Атеросклероза на срцевите коронарни садови

Атеросклероза на срцевите коронарни садови и срцев удар, како да се препознае и дијагностицира? Кога треба да направиме стрес тест? Стеснување на крвните садови на срцето и нивното запушување се едни од најчестите заболувања во денешно време и се причина за срцева...