Ценовник

Ние нудиме конкурентни цени во споредба со локално достапни приватни болници. 

Кардиолошки преглед (базична ехокардиографија, ЕКГ и консултација)  ………………………………  3000 денари

Ехо на абдомен со консултација    …………………………………………………………………………………..  2500 денари

Ехо на тироидеа со консултација   …………………………………………………………………………………..  2000 денари

Ехо на тироидеа и каротиди и ЕКГ со проширена интернистичка консултација (кардиолошка, ендокринолошка)………………………………………………………………………………………………………..  2000 денари

Комплетен интернистички преглед: кардиолошки преглед , ехо на тироидеа и каротиди и ехо на абдомен – пакет цена ………………………………………………………………………………………………………………….  5000 денари

Доплер на каротиди  …………………………………………………………………………………………………….  2000 денари

Периферен васкуларен доплер на крвни садови (венски и артериски)   ………………………………..  2400 денари

Коронарен стрес тест  ………………………………………………………………………………………………….  2500 денари

Холтер ЕКГ ……………………………………………………………………………………………………………….  2000 денари

АБПМ Холтер …………………………………………………………………………………………………………….  1500 денари

ЕКГ со интерпретација и консултација ……………………………………………………………………………  1000 денари

Интрамускуларна апликација на терапија ………………………………………………………………………..  300 денари

Венепункција (вадење крв за анализа) ……………………………………………………………………………  300 денари